Save The Night Logo

Terms of use

“Jägermeister” vietnes lietošanas noteikumi

Šo vienošanos noslēdzat jūs (jūs) un “Mast-Jägermeister SE”, adrese: Jägermeisterstraße 7-15 38296 Wolfenbüttel, Vācija (mēs visos locījumos vai “Jägermeister”) par visiem jūsu pieprasītajiem pakalpojumiem vietnē www.save-the-night.com (turpmāk — Vietne).

Šie noteikumi ir pamats, saskaņā ar ko jums tiek ļauts izmantot mūsu Vietni un mūsu jums ik pa laikam sniegtos pakalpojumus (turpmāk — Pakalpojumi). Lai lietotu Vietni un Pakalpojumus, jūsu vecumam ir jāatbilst jūsu dzīvesvietas valstī noteiktajam likumīgajam alkohola lietošanas vecumam.

Ja vēlaties piekļūt vai lietot Vietni vai Pakalpojumus, jums ir jāpiekrīt šiem noteikumiem un jāatzīst, ka tie veido juridiski saistošu līgumu starp jums un mums. Ja nevēlaties uzņemties šajos noteikumos paredzētās saistības, jūs nedrīkstat izmantot Vietni vai Pakalpojumus.

Mēs varam ik pa laikam mainīt šos noteikumus, atjauninot Vietnē publicētos noteikumus. Ja esat reģistrēts Vietnes lietotājs, mēs paziņosim par visām noteikumu izmaiņām ar -pastu.

Šo noteikumu pēdējās atjaunināšanas datums: 2020. gada 26. aprīlis

1. Sniegto pakalpojumu apraksts'

 • 1.1 Vietnes mērķis ir ļaut lietotājiem rezervēt meistaru tiešsaistes izklaides vai meistarklases sesijas vadīšanai jums, jūsu draugiem un ģimenei (turpmāk — Sesija). Meistaru pieredzi un prasmes, kā arī pieejamību ir iespējams apskatīt katra meistara profila lapā Vietnē.
 • 1 2 Mēs nesniedzam nekādus apliecinājumus attiecībā uz meistariem. Meistaru prasmju, pieredzes un kvalifikācijas līmeņi var atšķirties.
 • 1.3 Mēs sniedzam Pakalpojumu bez maksas. Maksājumus meistaram mēs veicam tiešā veidā, neradot jums nekādas izmaksas. Tomēr jūs varat pēc saviem ieskatiem izvēlēties veikt dzeramnaudas maksājumu tieši meistaram (Dzeramnauda). Sīkāk par Dzeramnaudām ir paskaidrots tālāk sadaļā Jūsu pienākumi.

2. Reģistrācija

 • 2.1 Lai izmantotu Pakalpojumus, jums ir pie mums jāreģistrējas un jāatver konts. Lai to paveiktu, pārliecinieties, ka visa mums sniegtā informācija ir precīza un pilnīga un tiek aktualizēta, kamēr turpināt lietot Pakalpojumus.
 • 2.2 Kad esat reģistrējušies un saņēmuši pieteikšanās ID (ar lietotājvārdu un paroli vai citu identifikatoru), lūdzu, neizpaudiet un neļaujiet šo informāciju izmantot citām personām.
 • 2.3 Ja vien neesat mūs brīdinājuši par notikumu, kā rezultātā ir kļuvusi iespējama jūsu ID neatļauta izmantošana, visas ar jūsu ID veiktās darbības tiks uzskatītas par jūsu veiktām.
 • 2.4 Lūdzam nekavējoties mums ar Vietnes starpniecību paziņot, ja jūsu ID ir nonācis citas personas rīcībā un pastāv ļaunprātīgas izmantošanas risks, vai ja jums ir iemesls uzskatīt, ka pastāv cita jūsu konta neatļautas izmantošanas iespēja.
 • 2.5 Mēs varam jebkurā brīdī atspējot jebkuru pieteikšanos ar ID, ja, mūsuprāt:
  • (a) neesat ievērojuši kādu no šiem noteikumiem;
  • (b) informācija, ko sniedzāt lietotāja reģistrācijas nolūkā, ir vai varētu būt nepareiza; vai
  • (c) ir cits apdraudējums Vietnes vai Pakalpojumu drošībai vai integritātei.

3. Starpniecības pakalpojumi meistariem

 • 3.1 Mēs rīkojamies kā starpnieki meistariem, lai vienotos un izveidotu saistošas vienošanās starp jums un jebkuriem meistariem, kurus izvēlaties sev Sesiju vadīšanai.
 • 3.2 Lai arī mēs rīkojamies kā starpnieki noteiktiem iepriekš norādītajiem mērķiem, mēs neesam puse līgumā starp jums un jebkuru meistaru attiecībā uz jebkuru Sesiju veikšanu, un mēs neuzņemamies atbildību pret jums par jebkuras šādas Sesijas norisi.

4. Sesiju rezervēšana

 • 4.1 Sesijas ar katru meistaru tiek rezervētas tiešā veidā Vietnē. Sesija tiek rezervēta, kad Vietnē tiek apstiprināts norises laiks. Jums tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kad Vietnē būs rezervēta jūsu Sesija.

5. Atcelšana un izbeigšana

 • 5.1 Pēc Sesijas(-u) rezervēšanas jūs jebkurā brīdī varat atcelt rezervāciju savā kontā Vietnē. Mēs lūdzam paziņot mums un meistaram par savu vēlmi atcelt Sesiju pēc iespējas drīzāk.
 • 5.2 Lūdzu, paziņojiet mums pēc iespējas drīzāk, izmantojot Vietnes sadaļu Sazināties ar mums, ja meistars nepaziņo jums par savu nepieciešamību atcelt Sesiju vai ja meistaram neizdodas pieteikties rezervētajai Sesijai.
 • 5.3 Nepieejamības gadījumā jebkuru meistaru var aizstāt meistari ar līdzīgām prasmēm, lai vadītu jūsu Sesiju.

6. Jūsu pienākumi

 • 6.1 Izmantojot Vietni un rezervējot Sesiju, jums ir pienākums:
  • (a) sniegt precīzu un pilnīgu informāciju par sevi katram meistaram, kuru izvēlaties Sesijas rezervēšanai, lai šis meistars varētu pienācīgi un pietiekamā apjomā sagatavoties Sesijai;
  • (b) rezervējot Sesiju, pārliecināties, ka norādāt attiecīgajam meistaram pareizus pieteikšanās datus vietnei, kurā notiks Sesija;
  • (c) pārliecināties, ka piesakāties Sesijai norādītajā sākuma laikā un datumā un ka esat pienācīgi sagatavojušies Sesijas norisei;
  • (d) pārliecināties, ka visu Sesijas dalībnieku vecums atbilst jūsu dzīvesvietas valstī noteiktajam likumīgajam alkohola lietošanas vecumam;
  • (e) paziņot mums, izmantojot sadaļu Sazināties ar mums tālāk, ja Sesija nenotiek plānotajā laikā vai ja meistara izturēšanās veids ir neatbilstošs vai citādi nepieņemams; un
  • (f) nepieprasīt meistaram veikt neatbilstošas vai nelikumīgas darbības vai iesaistīties tajās.
 • 6.2 Ja meistara Sesijas laikā nodrošinātā izklaide sagādā jums prieku, jūs varat absolūti pēc saviem ieskatiem samaksāt Dzeramnaudu tieši pašam meistaram. Dzeramnaudas samaksai mēs iesakām izmantot “PayPal”. Nekādos apstākļos neizpaudiet sava bankas konta informāciju. Ja izjūtat spiedienu maksāt Dzeramnaudu vai ja ir citas pretenzijas pret meistaru, lūdzam mums par to paziņot. Mūsu kontaktinformācija ir atrodama sadaļā Sazināties ar mums.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības

 • 7.1 Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz jebkuru Vietnē atrodamo saturu (arī tekstu, grafiku, programmatūru, fotogrāfijām un citiem attēliem, video, skaņu, preču zīmēm un logotipiem) pieder mums vai mūsu licenciāriem. Izņemot šeit īpaši norādītos gadījumus, nekas šajos noteikumos neparedz jums tiesības uz mums vai mūsu licenciāriem piederošo intelektuālo īpašumu, un jūs atzīstat, ka, lejupielādējot saturu no Vietnes, jūs neiegūstat nekādas īpašuma tiesības. Ja izdrukājat, kopējat vai saglabājat Vietnes lapas (tikai šajos noteikumos atļautajā apjomā), jums ir jānodrošina pienācīga atveide oriģinālajā saturā atrodamajām autortiesībām, preču zīmēm vai citiem intelektuālā īpašuma tiesību paziņojumiem.
 • 7.2 Lūdzam cienīt meistaru vēlmes Sesijas laikā netikt fotografētiem vai ierakstītiem (arī audio un/vai vizuālos ierakstos vai ekrānuzņēmumos) (Ierakstīšana).
 • 7.3 Ja augšupielādējam lietotāja saturu Vietnē, jūs saglabājat visas savas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo saturu (arī fotogrāfijām, atsauksmēm par meistariem un citu šādu saturu), taču jūs piekrītat piešķirt mums, mūsu sadarbības partneriem un citām mūsu atļautām personām beztermiņa neatsaucamu, visā pasaulē izmantojamu, neekskluzīvu autoratlīdzību nepieprasošu un pilnībā apakšlicencējamu un tālāk nododamu licenci, lai visu šādu saturu (daļēji vai pilnībā) pavairotu, pielāgotu, sagatavotu tā atvasinājumus un nodotu sabiedrībai un/vai iekļautu to citos jebkādas formas, vides vai tehnoloģijas darbos, un jūs atsakāties no visām savām morālajām tiesībām uz šo saturu vai tikt identificētam par tā autoru.
 • 7.4 Iesniedzot lietotāja saturu Vietnei vai caur to, jūs piekrītat:
  • (a) ka jūs publicējat šo saturu, un tādēļ jūs var publiski identificēt pēc jūsu vārda vai pieteikšanās ID, kas saistīti ar jūsu saturu;
  • (b) ja un ciktāl jūsu iesniegtais saturs ietver materiālus, uz ko attiecas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības vai citas īpašuma tiesības (arī jūsu draugu un ģimenes, kas pievienojās jums Sesijas laikā, radītais saturs), jūs esat ieguvuši visas nepieciešamās atļaujas šāda materiāla augšupielādēšanai, un jūs piešķirat mums, mūsu sadarbības partneriem un licenciāriem visas šajos noteikumos izklāstītās licences tiesības;
  • (c) atlīdzināt mums, mūsu sadarbības partneriem un licenciātiem par visiem prasījumiem, saistībām un zaudējumiem, kas izriet no:
   • (i) jebkura prasījuma, ka jūsu iesniegtais saturs pārkāpj trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības vai ir citādi nelikumīgs vai neatļauts;
   • (ii) jebkura jūsu izdarīta šo noteikumu pārkāpuma;
   • (iii) jebkura pārkāpuma, ko paveikusi jebkura persona, piekļūstot vietnei ar jūsu pieteikšanās datiem.

8. Lietotāja saturs

 • 8.1 Vietne ļauj pievienot lietotāja ģenerētu saturu un paziņojumus atsauksmju par meistaru formā (turpmāk kopā — “lietotāja saturs”). Mēs nekontrolējam lietotāja saturu, un tas netiek aktīvi regulēts. Jūs vienpersoniski uzņematies atbildību par sevis iesniegto lietotāja saturu.
 • 8.2 Iesniedzot lietotāja saturu:
  • (a) ir jānodrošina visa lietotāja satura atbilstība attiecīgās tēmas mērķim;
  • (b) tas nedrīkst būt nelikumīgs, saturēt draudus, būt aizskarošs, apmelojošs, pornogrāfisks, nepiedienīgs, vulgārs, rupjš vai uzbrūkošs vai tāds, kas pārkāpj jebkuras trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības vai citas tiesības;
  • (c) ir jāpārliecinās, ka lietotāja saturā nav iesaistīta neviena persona, kuras vecums neatbilst jūsu dzīvesvietas valstī noteiktajam likumīgajam alkohola lietošanas vecumam;
  • (d) tas nedrīkst saturēt vīrusus un/vai citu kodu ar inficējošiem vai destruktīviem elementiem;
  • (e) tas nedrīkst saturēt nekāda veida reklāmu; un
  • (f) nedrīkst izlikties par citu fizisku vai juridisku personu vai nepamatoti norādīt uz saistību ar šādām personām.
 • 8.3 Jūs piekrītat, ka, iesniedzot lietotāja saturu, jūs piešķirat mums un mūsu sadarbības partneriem beztermiņa neatsaucamas, visā pasaulē izmantojamas, neekskluzīvas autoratlīdzību nepieprasošas un pilnībā apakšlicencējamas tiesības un atļauju izmantot, atveidot, pārveidot, pielāgot, publicēt, tulkot, sagatavot atvasinājumus, izplatīt, izpildīt un attēlot šādu lietotāja saturu (pilnībā vai daļēji) un/vai iekļaut to citos jebkādas formas, vides vai tehnoloģijas darbos, un jūs atsakāties no visām savām morālajām tiesībām uz šo lietotāja saturu vai tikt identificētam par tā autoru.
 • 8.4 Lai arī mēs iepriekš nepārbaudām lietotāja saturu, mēs paturam tiesības pēc saviem vienpersoniskiem ieskatiem dzēst vai izņemt, rediģēt vai pārveidot jebkuru lietotāja saturu jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma.
 • 8.5 Sūdzības par jebkuru lietotāja saturu nosūtīt ar e-pastu uz adresi meisters@save-the-night.com, norādot sīkāku informāciju par konkrēto lietotāja saturu, kas radījis pamatu sūdzībai.

9. Vietnes izmantošana

 • 9.1 Jūs drīkstat izmantot Vietni tikai jūsu pašu personīgai lietošanai un tikai saskaņā ar šiem noteikumiem. Jūs drīkstat izgūt un attēlot Vietnes saturu datora ekrānā, izdrukāt un pavairot atsevišķas lapas un, ievērojot nākamo sadaļu, saglabāt šīs lapas elektroniskā formātā. Noteiktām Vietnes funkcijām, daļām vai saturam piemēro papildu nosacījumus, un šādā gadījumā tie tiks attēloti ekrānā vai būs pieejami caur saiti.
 • 9.2 Mēs negarantējam, ka Vietnes darbībā nebūs pārtraukumu, traucējumu vai kļūdu vai ka Vietne darbosies noteiktā ātrumā (jo tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem ārpus mūsu kontroles, piemēram, interneta piekļuves kļūmes), turklāt, jo īpaši, Vietne ik pa laikam var nebūt pieejama plānotu uzturēšanas vai jaunināšanas darbu laikā.
 • 9.3 Mēs varam apturēt Vietnes vai Pakalpojumu darbību vai pārtraukt sniegt un/vai atjaunināt Vietnes saturu ar vai bez paziņojuma jums, ja mums tam būs pamatots iemesls, tostarp saistībā ar drošību, likumību vai uzņēmējdarbību.
 • 9.4 Mēs varam noteikt ierobežojumus atsevišķām Vietnes funkcijām vai ierobežot jūsu piekļuvi visai Vietnei vai tās daļām bez paziņojuma vai saistībām.
 • 9.5 Jums ir jāizmanto Vietne likumīgā veidā un, jo īpaši, jūs nedrīkstat Vietni izmantot (vai augšupielādēt Vietnē vai Pakalpojumos jebkādus materiālus) tā, ka:
  • (a) tiek augšupielādēts, saglabāts vai nosūtīts jebkāds ļaunprātīgs kods vai cita līdzīga, kaitīga programmatūra;
  • (b) tiek dzēsts vai mainīts jebkurš Vietnes saturs vai notiktu mēģinājums apiet drošības uzstādījumus vai traucēt Vietnes vai to izmitinošo serveru pareizu darbību;
  • (c) tiek radīts kaitējums mūsu vai jebkura mūsu sadarbības partnera vārdam vai reputācijai; vai
  • (d) tiek veikties citas darbības, kuras nav šajos noteikumos nepārprotami atļautas.
 • 9.6 Mēs negarantējam, ka Vietnē būs pieejams kāds noteikts saturs. Mēs neuzraugām (un mums nav pienākuma uzraudzīt), kā tiek izmantota Vietne vai saturs, ko tajā ir augšupielādējuši citi Vietnes lietotāji.

10. Aizliegtās darbības

 • 10.1 Izņemot tiktāl, cik nepārprotami izklāstīts šajos noteikumos, jums ir aizliegts:
  • (a) saglabāt Vietnes lapas tīklam pieslēgtā serverī vai citā atmiņas ierīcē vai izveidot elektronisku datubāzi, sistemātiski lejupielādējot un saglabājot visas Vietnes lapas;
  • (b) dzēst vai mainīt jebkuru Vietnes saturu vai mēģināt apiet drošības uzstādījumus vai traucēt Vietnes vai to izmitinošo serveru pareizu darbību;
  • (c) bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas izveidot saites uz Vietni no citām vietnēm; vai
  • (d) Ierakstīt jebkura meistara darbības, ja jums ir lūgts to nedarīt.
 • 10.2 Jūs drīkstat izmantot Vietni un visu, kas tajā pieejams, tikai likumīgiem mērķiem (ievērojot visus piemērojamos normatīvos aktus), atbildīgi un neradot kaitējumu mūsu vai jebkura mūsu sadarbības partnera vārdam vai reputācijai.
 • 10.3 Pārkāpjot jebkuru no šiem noteikumiem, jūs nekavējoties zaudēsiet visas tiesības, kas ir jums tur paredzētas.

11 Vietnes saturs.

 • 11.1 Mēs varam ik pa laikam mainīt Vietnes formātu un saturu. Jūs piekrītat izmantot Vietni tādu, kāda tā ir, un tad, kad tā ir pieejama, un vienpersoniski uzņematies risku par tās lietošanu.
 • 11.2 Lai arī mēs cenšamies nodrošināt, ka visa Vietnē esošā informācija (izņemot lietotāju ģenerēto saturu) ir pareiza, to nav paredzēts izmantot kā autoratīvu vai izglītojošu informāciju, uz ko paļauties. Pirms rīkoties, pamatojoties uz šādu informāciju, vērsieties pie mums, lai to pārbaudītu, vai skatiet atbilstošo informācijas avotu.
 • 11.3 Izņemot tiktāl, cik tas noteikts šajos vietnes lietošanas noteikumos, mēs nesniedzam nekādus paziņojumus vai garantijas par Vietnes satura precizitāti, pilnīgumu, aktualitāti, pareizību, uzticamību, integritāti, kvalitāti, piemērotību kādam mērķim vai oriģinalitāti un, likumā pieļaujamajā maksimālajā apjomā, visas noprotamas garantijas, nosacījumi un visi citi noteikumi tiek izslēgti, un mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies, jums vai citai personai lietojot Vietni vai paļaujoties uz tās saturu.
 • 11.4 Mēs nespējam garantēt un negarantējam, ka Vietnes saturā nebūs vīrusu un/vai citu kodu ar inficējošiem vai destruktīviem elementiem. Jūsu pienākums ir nodrošināt atbilstošu IT drošību (arī pretvīrusu un citas drošības pārbaudes), lai nodrošinātu savas prasības attiecībā uz satura drošību un uzticamību.

12. Jūsu personiskā informācija

 • 12.1 Jūsu personiskās informācijas, kas iesniegta Vietnei vai ar Vietnes starpniecību, izmantošana notiek saskaņā ar mūsu privātuma paziņojumu.

13. Ārējas saites

 • 13.1 Vietnē var tikt ievietotas saites uz ārējām vietnēm, kurās var būt saites uz trešo personu piedāvājumiem un akcijām. Mēs tās ievietojam, lai sniegtu piekļuvi informācijai, produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jums noderēt vai interesēt. Mēs neesam atbildīgi par šo vietņu saturu vai to pakalpojumiem un negarantējam, ka tās būs vienmēr pieejamas. Saišu ievietošana uz ārējām vietnēm nenozīmē, ka mēs sniedzam tām savus apliecinājumus vai esam saistīti ar to operatoriem vai atbalstītājiem.

14. Vispārīgi noteikumi

 • 14.1 Neviens šo noteikumu nosacījums neierobežo un neatceļ mūsu atbildību pret jums nāves vai miesas bojājumu gadījumā, ja tie ir radušies mūsu nolaidības vai informācijas ļaunprātīgas sagrozīšanas dēļ, vai citu atbildību, kas saskaņā ar Anglijas likumiem nav ierobežojama vai atceļama. Ņemot to vērā, mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par jūsu uzņēmējdarbības zaudējumiem, un mēs esam atbildīgi tikai par tādiem jūsu zaudējumiem, kas bija saprātīgā veidā paredzami.
 • 14.2 Šiem noteikumiem piemēro Anglijas tiesību aktus, un jūs piekrītat, ka mūsu savstarpējie strīdi par šiem noteikumiem vai Vietni ir risināmi tikai Anglijas tiesās; ja jūs esat patērētājs, nevis biznesa informācijas lietotājs, un dzīvojat Apvienotās Karalistes daļā, kas nav Anglija, noteicošie ir attiecīgās Apvienotās Karalistes daļas tiesību akti, un visi strīdi ir risināmi tikai šo attiecīgo teritoriju tiesās. Mums ir tiesības uzsākt tiesvedību jebkurā kompetentā tiesā, lai aizsargātu savas intelektuālā īpašuma tiesības.

15. Sazināties ar mums

 • 15.1 Lūdzam iesniegt savus jautājumus par šiem noteikumiem vai ziņot par problēmām saistībā ar vietni: