Save The Night Logo

Privātuma paziņojums

Mēs esam “Mast-Jägermeister Service SE” (turpmāk — “mēs” visos locījumos vai “Jägermeister”). “Jūs” visos locījumos nozīmē jūs, jeb personu, kas lasa šo dokumentu.

Mēs piedāvājam bezmaksas “meistara viesošanās” pakalpojumu, kas ļauj jums un jūsu draugiem rezervēt laiku, kad mūsu meistariem — dīdžeju, miksologu, šefpavāru, ielu iluzionistu, dejotāju un mūziķu (turpmāk — “Meistars(-i)”) — pievienoties jūsu kopīgi pavadītajam laikam tiešsaistē!

Šajā privātuma paziņojumā (turpmāk — “Paziņojums”) ir paskaidrots, kā mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus, kad jūs izmantojat mūsu meistaru viesošanās vietni (www.save-the-night.com) (mūsu “Vietne”) un pakalpojumus (turpmāk kopā — “Pakalpojums”).

Saskaņā ar ES datu aizsardzības tiesību aktiem, datu pārzinis ir “Jägermeister”. Tas nozīmē, ka mēs esam atbildīgi par lēmuma pieņemšanu, kā un kādēļ glabāt un izmantot jūsu personisko informāciju.

Galvenās “Jägermeister” vietnes privātuma politika ir atrodama šeit.

Tam, kā izmantojat Pakalpojumu, ir piemērojami mūsu Lietošanas noteikumi.

Ja esat meistars, Pakalpojuma izmantošanai ir piemērojami [noteikumi].

Vāktie informācijas veidi

Ja esat lietotājs (ja pierakstāties meistara rezervēšanas Pakalpojuma izmantošanai vai meistars (ja pierakstāties savu prasmju piedāvāšanai mūsu Pakalpojumā), mēs vāksim informāciju gan no jums, gan automātiski ar sava Pakalpojuma starpniecību, ja izmantosiet mūsu Pakalpojumu.

No jums iegūstamā informācija

Ja esat lietotājs vai meistars, jūs varat sniegt mums šādas savas informācijas kategorijas:

 • kontaktinformācija: vārds, e-pasta adrese un dzimšanas datums (lai pārliecinātos, ka jūsu vecums atbilst jūsu reģionā noteiktajam likumīgajam alkohola lietošanas vecumam);
 • tiešsaistes ID: tiešsaistes lietotājvārds(-i) un tikšanās ID/saites tiešsaistes sociālajos tīklos un telekonferenču platformās (”Skype”, “Zoom” vai “Houseparty”);
 • paziņojumi: visa sarakste un paziņojumi, ja ar mums sazināties (arī e-pasti, īsziņas, zvani un saziņa sociālajos tīklos), tostarp informācija par visiem jūsu jautājumiem, komentāriem vai bažām saistībā ar Pakalpojumu;
 • mārketings: jūsu personiskās mārketinga un paziņojumu preferences (piem., ja vēlaties saņemt mūsu reklāmas e-pastus vai īsziņas).

Ja esat meistars, var tikt vākta šāda jūsu informācija:

 • pieteikšanās: e-pasta adrese un jūsu konta parole;
 • profesionālā informācija: jūsu profesija/prasmes (piem., bārmenis, barista, iluzionists, mākslinieks, dziedātājs, pavārs), valsts vai līdzīgs personu apliecinošs dokuments (lai apliecinātu, ka esat sasniedzis savā reģionā noteikto likumīgo alkohola lietošanas vecumu), CV/dzīvesgājums, profesionālās vai citas akreditācijas informācija, jūsu fotogrāfija(-s) vai video un profila apraksts/biogrāfija;
 • profils: publiski pieejams kopsavilkums un “Par viesi” profila apraksts, fotogrāfija(-s), īss(-i) video (piem., reklāmas vai “Meisterclass” video) un jebkuras sociālo tīklu profilu saites pēc jūsu izvēles. Jūs varat arī norādīt savu “PayPal” [vai citu] maksājumu saiti lietotāju dzeramnaudu saņemšanai;
 • finanšu informācija: jūsu konta informācija, arī bankas konta numurs un nacionālais bankas identifikācijas kods, maksājumu saņemšanai.

Mūsu automātiski vāktā informācija

Ja esat lietotājs vai meistars, mēs automātiski katrā Pakalpojuma izmantošanas reizē no jums vācam šādas datu kategorijas, tostarp:

 • tehniskā informācija, piemēram, jūsu ierīces ID (mēs to jums ģenerējam, kad jūs pievienojaties, un tas ir unikāls jūsu ierīcei) un IP adrese (tā jums jau ir, un tā ir unikāli sasaistāma ar jūsu ierīci);
 • jūsu apmeklējuma informācija, piemēram, par darbībām ar Pakalpojumu, tostarp Pakalpojumam veltītā laika ilgums, Pakalpojuma izmantošanas vieta un laiks, informācija par jūsu darbībām “Symptom Checker” sadaļā un izveidotos vērtējumus un ieteikumus;
 • atrašanās vietas dati, kamēr izmantojat mūsu Vietni, balstoties uz IP adresi.

Jūsu personiskās informācijas izmantošana

Mēs varam izmantot šīs informācijas kategorijas (aprakstītas augstāk) šādi:

Ja esat lietotājs vai meistars,

Jūsu informācijas izmantošanaInformācijas kategorijasJuridiskais pamats

lai sniegtu jums Pakalpojumu un pieprasīto informāciju, tostarp:

 • jūsu konta mūsu Vietnē pārvaldīšanai;
 • jūsu personiskās informācijas glabāšanai un arhivēšanai;
 • paziņošanai par izmaiņām šajā privātuma paziņojumā;
 • paziņošanai par visām tehniskām izmaiņām mūsu Pakalpojumā vai pakalpojumu darbības veidā.

Pieteikšanās

Kontaktinformācija

Tiešsaistes ID

Paziņojumi

Līgums

Leģitīmās intereses

veikt mūsu lietotāju demogrāfijas izpēti

uzlabot Pakalpojuma lapu izkārtojumu un/vai saturu un pielāgot tos lietotājam

Pieteikšanās

Kontaktinformācija

Tiešsaistes ID

Paziņojumi

Automatically collected information

Leģitīmās intereses

atbildēt uz jūsu atsūtītajiem pieprasījumiem un sniegt jums pieprasīto informāciju

izpildīt visus jūsu pieprasījumus saistībā ar tiesībām

Kontaktinformācija

Identitāte
Līgums

Leģitīmās intereses

Juridisks pienākums
ja izvēlējāties saņemt no mums tiešās tirgvedības materiālus, lai nosūtītu jums e-pastā vai īsziņā reklāmas jaunumus un mārketinga materiālus (arī par jaunām meistaru iespējām, ko iespējams rezervēt). Jūs jebkurā brīdī varat no tā atteikties.Kontaktinformācija

Paziņojumi

Mārketings
Piekrišana

Ja esat lietotājs

Jūsu informācijas izmantošanaInformācijas kategorijasJuridiskais pamats
lai palīdzētu jums sazināties ar meistaru, kuru rezervējāt mūsu Pakalpojumā, nododot viņam jūsu kontaktinformāciju un tiešsaistes ID informāciju.Kontaktinformācija

Tiešsaistes ID
Līgums

Leģitīmās intereses

Ja esat meistars

Jūsu informācijas izmantošana

Informācijas kategorijas

Juridiskais pamats

lai uzaicinātu jūs izmantot un/vai novērtēt jūsu piemērotību Pakalpojumam

lai pievienotu jūsu profilu un veicinātu jūsu rezervācijas Pakalpojumā

lai pēc savas izvēles reklamētu un sekmētu jūsu pakalpojumus mūsu Pakalpojumā

lai palīdzētu jums sazināties ar lietotājiem, kuri ir rezervējuši jūs mūsu Pakalpojumā

lai uzturētu rezervāciju reģistrus

lai mēs varētu noorganizēt jums atlīdzības saņemšanu saskaņā ar jūsu vienošanos ar mums

lai izpildītu mums piemērojamo noteikumu (piemēram, par nodokļu datu izpaušanu) un tiesību aktu prasības.

Kontaktinformācija

Tiešsaistes ID

Profile

Paziņojumi

Finanšu informācija

Profesionālā informācija
Līgums

Leģitīmās intereses

Juridisks pienākums

Jūsu datu izmantošanas juridiskais pamats

Saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz vienu vai vairākiem šādiem pamatiem:

 • Līgums: mēs vācam, glabājam un apstrādājam jūsu personisko informāciju, ja tas ir nepieciešams mūsu savstarpējā līguma (tostarp, [Vietnes noteikumu un “Meister” noteikumu ]) izpildei, vai arī, ja pirms šī līguma noslēgšanas esat lūguši mums veikt noteiktas darbības.
 • Juridisks pienākums: mums var būt nepieciešams apstrādāt jūsu personisko informāciju, lai izpildītu piemērojamos juridiskos pienākumus, likumiskos pienākumus un leģislatīvos noteikumus un norādījumus, tostarp saskaņā ar piemērojamiem Apvienotās Karalistes, ES un vietējiem likumiem (arī datu aizsardzības tiesību aktiem) un/vai visiem tiesas rīkojumiem.
 • Leģitīmās intereses: mums var būt nepieciešams apstrādāt jūsu personisko informāciju, lai īstenotu turpmāk minētās darbības savās vai, atsevišķos gadījumos, trešo personu (piemēram, atlīdzības programmas partneru) interesēs.

Mūsu leģitīmās intereses:

 • gūt ieskatu par to, kā izmantojat Pakalpojumu;
 • nodrošināt, izstrādāt un uzlabot Pakalpojumu;
 • gūt iespēju pilnveidot, pielāgot vai pārveidot Pakalpojumu un komunikācijas;
 • attīstīt savu uzņēmumu un informēt par mūsu mārketinga stratēģiju;
 • uzturēt atjauninātus reģistrus;
 • uzlabot Pakalpojumu un datu drošību;
 • īstenot vai piemērot savus noteikumus vai citas vienošanās ar jums;
 • atklāt un novērst krāpšanu;
 • nodrošināt jums savus Reklāmas jaunumus un mārketinga materiālus, ja sadarbojaties ar mums uzņēmumu savstarpējas sadarbības kontekstā, vai gadījumos, ja esat iegādājušies no mums produktu un neesat pirkuma brīdī vai pēc tam izvēlējušies tos nesaņemt (atteikties iespējams jebkurā brīdī).

Visos gadījumos mēs līdzsvarosim savas leģitīmās intereses ar jūsu tiesībām un interesēm. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par leģitīmo interešu novērtēšanu, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz adresi [info@jaegermeister.de].

Piekrišana: mēs izmantosim jūsu personisko informāciju, lai nosūtītu jums reklāmas vai mārketinga saturu, ja būsiet tam piekrituši likumos noteiktajos gadījumos.

Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no turpmākiem mārketinga materiāliem, atlasot saiti “anulēt abonementu” visu jums nosūtīto reklāmas jaunumu un mārketinga materiālu beigās vai nosūtot e-pastu uz adresi [info@jaegermeister.de].

Kam mēs izpaužam jūsu personisko informāciju?

Mēs izpaužam jūsu personisko informāciju:

 • ja esat lietotājs, mēs izpaudīsim jūsu kontaktinformāciju rezervētajam meistaram;
 • ja esat meistars, mēs izpaudīsim jūsu kontaktinformāciju visiem lietotājiem, kuri jūs rezervē.

Mēs varam izpaust jūsu personisko informāciju arī:

 • “Jägermeister” grupas izņēmumiem, kas atbalsta mūs, jebkuriem šajā privātuma paziņojumā minētajiem mērķiem (arī ja esat meistars, lai veicinātu maksājumu veikšanu saskaņā ar mūsu savstarpējo vienošanos);
 • uzņēmumiem, kas atbalsta mūs, jebkuriem šajā privātuma paziņojumā minētajiem mērķiem, tostarp, lai tie palīdzētu mums pārvaldīt un vadīt mūsu Vietni un Pakalpojumu;
 • analītikas un meklētājprogrammu nodrošinātājiem, kas palīdz mums uzlabot un optimizēt mūsu Pakalpojumu, tostarp,
  • mērot mūsu tiešsaistes kampaņu rezultātus un analizējot apmeklētāju aktivitāti;
  • veicinot atgriezenisko saiti par Pakalpojumu; un
  • nodrošinot IT atbalstu Pakalpojumam;
 • visām atbilstošajām trešajām personām, ar ko sadarbojamies, tostarp, bet ne tikai uzņēmuma partneriem, klientiem, piegādātājiem un apakšpiegādātājiem, lai izpildītu jebkuru līgumu ar jums, kas palīdz mums uzlabot un optimizēt Pakalpojumu, tostarp:
  • nodrošinot vietnes un datu mitināšanas platformu;
  • izplatot mūsu nosūtītos paziņojumus;
  • atbalstot vai atjauninot mārketinga sarakstus;
  • veicinot atgriezenisko saiti par Pakalpojumu; un
  • nodrošinot IT atbalstu Pakalpojumam.

Šīs organizācijas izmantos jūsu informāciju tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai tās varētu nodrošināt mums savu atbalstu, un īstenos atbilstošo aizsardzību saskaņā ar līgumu.

Mēs arī nodosim jūsu personisko informāciju trešajām personām:

 • ja pārdosim vai pirksim kādu uzņēmumu vai aktīvus, un šādā gadījumā izpaudīsim jūsu personisko informāciju attiecīgajam uzņēmuma vai aktīvu pārdevējam vai pircējam saskaņā ar šīs privātuma politikas noteikumiem;
 • ja Pakalpojumu vai praktiski visus tā aktīvus iegādājas trešā persona, un tādā gadījumā tur glabātā klientu personīgā informācija būs viens no nododamajiem aktīviem;
 • lai aizsargātu sava Pakalpojuma, klientu vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību. Tas ietver arī informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām (arī tiesībaizsardzības iestādēm vai citām tamlīdzīgām valsts iestādēm) krāpšanas novēršanas, kredītriska samazināšanas un kibernoziegumu novēršanas nolūkiem;
 • ja mums ir pienākums izpaust vai nodot jūsu personisko informāciju, lai izpildītu piemērojamu tiesas rīkojumu vai jebkuru citu juridisku pienākumu vai lai īstenotu vai piemērotu mūsu pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus vai citas vienošanās ar jums.

Saites uz ārējām vietnēm

Pakalpojumā dažreiz var tikt ievietotas saites uz ārējām vietnēm. Mēs neesam atbildīgi par šo vietņu privātuma paziņojumiem vai to saturu. Ārēju vietņu izmantošanai ir piemērojami to attiecīgie noteikumi un privātuma informācija.

Jūsu personiskās informācijas glabāšanas vieta

Mūsu galvenais birojs atrodas Vācijā. Mēs varam nosūtīt jūsu personisko informāciju uz vienu vai vairākām valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) (arī uz Apvienoto Karalisti un Savienotajām Valstīm (ASV)), kur darbojamies mēs (vai citi Pakalpojuma grupas uzņēmumi) vai mūsu Pakalpojuma sniedzēji. Mēs īstenosim pasākumus, lai šādos apstākļos nodrošinātu jūsu glabāto datu drošību.

Vietnē vāktās personiskās informācijas apstrādei izmantotie serveri atrodas EEZ, taču mēs vācam datus no jebkuras lietotāju atrašanās vietas. Tādēļ vāktā informācija var tikt nosūtīta uz Apvienoto Karalisti no jebkuras citas valsts, kurā jūs varētu atrasties.

Informācijas nosūtīšanas iemesli

Mēs varam nosūtīt jūsu personisko informāciju ārpus EEZ,

 • lai to glabātu;
 • lai mēs varētu jums nodrošināt savu platformu un izpildīt līgumu ar jums;
 • lai mēs varētu nodrošināt jums preces uz izpildīt līgumu ar jums (piem., ja izmantojat “Jägermeister Direct”). Tas ietver pasūtījuma izpildi, maksājuma informācijas apstrādi un atbalsta pakalpojumu sniegšanu;
 • ja to paredz tiesību aktu prasības;
 • lai veicinātu mūsu uzņēmumu grupas darbību, ciktāl tas atbilst mūsu leģitīmām interesēm un ja secinām, ka jūsu tiesības nav svarīgākas par šādām interesēm.

Ja atrodaties EEZ/Apvienotajā Karalistē, mēs varam nosūtīt jūsu informāciju ārpus EEZ/Apvienotās Karalistes šādā veidā, piemēram,:

Uzņēmums Mērķis Valsts Nosūtīšanas Garantija [“Mast-Jägermeister” ASV struktūrvienība]

[Uzņēmumi, kas ASV nodrošina mitināšanu vai CRM.mārketinga/adresātu saraksta programmatūru]

ASV Drošs serveris

Jūsu personiskās informācijas aizsardzība

Mēs īstenojam saprātīgi pamatotus pasākumus (arī fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus), lai aizsargātu personisko informāciju no neatļautas piekļuves un nelikumīgas apstrādes, nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai sabojāšanas. Mēs nodrošinām nozares standarta praksi un drošības pasākumus, lai garantētu vāktās personiskās informācijas drošību. Mūsu drošības politika un Paziņojums tiek regulāri pārskatīti un papildināti pēc nepieciešamības, un piekļuve personiskai informācijai ir tikai pilnvarotam personālam.

Diemžēl informācijas nosūtīšana internetā nav absolūti droša. Lai arī mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu mums nodoto personisko informāciju, mēs nevaram garantēt tās drošību, un tādēļ jūs uzņematies risku par jebkuru tās nosūtīšanu.

Jūsu personiskās informācijas glabāšanas ilgums

Jūsu personisko informāciju (arī visus datus par veselību, kuru izmantošanai esat sniedzis “Jägermeister” savu piekrišanu) glabās “Jägermeister”:

 • kamēr vien izmantosiet meistara viesošanās Pakalpojumu, un
 • pēc tam, kad to iegūšanas mērķis būs kļuvis neaktuāls, pēc likumiskā glabāšanas laikposma (seši gadi pēc Pakalpojuma izmantošanas beigām) vai pēc jūsu “Jägermeister ” konta slēgšanas. Šis glabāšanas laikposms ļauj mums veikt problēmu uzraudzību un, ja nepieciešams, risināt visas tiesvedības saistībā ar mūsu vienošanos ar jums un saglabāt savu leģitīmo darbību drošību un likumību. Tas var ietvert personiskas informācijas glabāšanu savu nodokļu pārskatu un finanšu un datu aizsardzības regulējošo iestāžu prasību izpildei, lai palīdzētu novērst krāpšanu un citus finanšu noziegumus, izpildītu attiecīgos vienošanās noteikumus vai citādi noteiktu, uzsāktu vai atrisinātu tiesvedības.

Ja atsakāties no reklāmas jaunumu un mārketinga materiālu saņemšanas vai iebilstat pret cita veida personiskās informācijas apstrādi, mums ir leģitīms mērķis reģistrēt jūsu iebildumu lai turpinātu ievērot jūsu vēlmes un pārtrauktu turpmāko saziņu ar jums šī iebilduma termiņā.

Mēs varam neierobežoti ilgi saglabāt apkopoto informāciju izpētes nolūkiem un lai veicinātu Pakalpojuma izstrādi un uzlabošanu. Izmantojot šo apkopoto informāciju, kas saglabāta vai izmantota šiem nolūkiem, personas identifikācija nav iespējama.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības izvēlēties, kā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju.

Ja atrodaties Apvienotajā Karalistē vai EEZ, noteiktos apstākļos jums ir tiesības:

 • saņemt mūsu glabātās personiskās informācijas kopiju;
 • pieprasīt mūsu glabātās personiskās informācijas labošanu vai dzēšanu;
 • pieprasīt savas personiskās informācijas apstrādes ierobežošanu (piemēram, kamēr pārbaudām vai izmeklējam jūsu bažas saistībā ar šo informāciju);
 • iebilst pret savas personiskās informācijas turpmāku apstrādi, tāpat arī tiesības iebilst pret mārketinga materiālu saņemšanu (kā norādīts mūsu reklāmas jaunumu un mārketinga materiālu sadaļā);
 • pieprasīt jūsu sniegtās personiskās informācijas nodošanu trešajai personai;
 • atsaukt piekrišanu.

Ja mēs apstrādājam personisko informāciju, pamatojoties uz piekrišanu, jums ir tiesības atsaukt šo piekrišanu jebkurā brīdī un bez labvēlīgām sekām, sazinoties ar mums pa e-pastu [info@jaegermeister.de]. Jūs varat arī jebkurā brīdī mainīt savas mārketinga preferences, kā aprakstīts mūsu reklāmas jaunumu un mārketinga materiālu sadaļā.

Ja vēlaties izmantot jebkuras šīs tiesības saistībā ar personisko informāciju, kas ir mūsu rīcībā par jums, vai vēlaties jebkurā brīdī mainīt savas preferences, lūdzam sazināties ar mums. Lūdzu, ievērojiet, ka mēs varam pieprasīt jums pierādīt savu personību, pirms ļaut jums piekļūt savai personiskajai informācijai.

Ja jūs neapmierina no mums saņemtā atbilde, jūs varat vērsties pēc palīdzības savā datu aizsardzības uzraudzības iestādē:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Apvienotās Karalistes uzraudzības iestāde ir Informācijas komisāra birojs, un tur ir iespējams saņemt papildu informāciju par savām tiesībām un mūsu pienākumiem attiecībā uz personas datiem, kā arī risināt visas jūsu sūdzības par mūsu veikto personas datu apstrādi.

Kā ar mums sazināties?

“Mast-Jägermeister Service SE”
Jägermeisterstraße 7-15
38296 Wolfenbüttel
Vācija

Tālr. (0049) 05331810

E-pasts: info@jaegermeister.de

Vietne: www.jagermeister.com

Datu aizsardzības speciālists

“Mast-Jägermeister Service SE”
Jägermeisterstraße 7-15
38296 Wolfenbüttel
Vācija

Tālr. +49 (0)5331 81266

E-pasts: datenschutz@jaegermeister.de

DPO@jaegermeister.de

Šīs politikas atjauninājumi

Visas izmaiņas, ko nākotnē ieviesīsim savā privātuma politikā, tiks publicētas šajā lapā. Lūdzu, regulāri apmeklējiet to, lai būtu informēti par visiem privātuma politikas atjauninājumiem un izmaiņām.

Šīs politikas datums

Šī Paziņojuma pēdējās atjaunināšanas datums: [2020. gada 17. aprīlis].