Save The Night Logo

Oznámení o ochraně osobních údajů

My jsme Mast-Jägermeister Service SE („my“, „nás“, „námi“, „náš“, „naše“ a „Jägermeister“). „Vy“ a „váš“, „vaše“ znamená vy, osoba, která toto čte.

Poskytujeme bezplatnou službu Meister Drop In, abyste si vy a vaši přátelé mohli zarezervovat naše Meistery – od DJů přes mixology, kuchaře a pouliční kouzelníky, přes tanečníky až po hudebníky („Meister/ři“) – a ti se připojili k vašim online mejdanům!

Toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení“) vysvětluje, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, pokud používáte náš web Meister Drop In (www.save-the-night.com) (náš „web“) a službu (společně dále „služba“).

Podle právních předpisů EU o ochraně osobních údajů je Jägermeister správcem osobních údajů. To znamená, že jsme zodpovědní za rozhodnutí, jak a proč uchováváme a používáme vaše osobní údaje.

Hlavní zásady ochrany osobních údajů společnosti Jägermeister najdete zde.

Vaše používání služby se řídí našimi podmínkami použití.

Jste-li Meister, vaše používání služby se řídí vašimi podmínkami.

Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Ať už jste uživatel (pokud se přihlásíte k použití naší služby k rezervaci Meistera) nebo Meister (pokud se přihlásíte s cílem nabídnout své dovednosti v naší službě), shromažďujeme od vás informace automaticky prostřednictvím naší služby, pokud naši službu používáte.

Poskytujete nám:

Ať už jste uživatel nebo Meister, můžete nám o sobě poskytnout následující kategorie údajů:

 • Kontakt: vaše jméno, e-mailová adresa a datum narození (abychom měli potvrzeno, že jste dosáhli věku, který vám ve vašem regionu umožňuje pití alkoholu)
 • Online identifikační údaje: vaše online uživatelské jméno (jména) a identifikační údaje schůzky / odkazy na online sociálních média a telekonferenční platformy (Skype, Zoom nebo Houseparty)
 • Komunikace: veškerá korespondence a komunikace, pokud nás budete kontaktovat (včetně e-mailů, zpráv, hovorů a sociálních médií), včetně informací týkajících se jakýchkoli dotazů, komentářů nebo zájmů, které souvisejí s naší službou
 • Marketing: můžete nám také poskytnout své osobní marketingové a oznamovací preference (např. pokud od nás chcete dostávat propagační e-maily nebo zprávy)

Pokud jste Meister, poskytnete nám také následující informace:

 • Přihlášení: e-mailová adresa a heslo pro váš účet
 • Finanční informace: informace o vašem účtu, včetně čísla bankovního účtu a kódu banky pro platbu
 • Profesní informace: vaše profese/dovednosti (např. barman, barista, kouzelník, umělec, zpěvák, kuchař), vládní nebo podobná identifikace (k potvrzení, že jste ve svém regionu dosáhli věku umožňujícího legální pití alkoholu), životopis, profesní nebo jiné podrobnosti o akreditaci, vaše foto nebo videa a popis profilu / bio
 • Profil: shrnutí zaměřené na veřejnost a popis profilu „o vás“, fotografie, krátký film (filmy) (např. showreel nebo video z Meisterclass) a všechny odkazy na profily sociálních médií, které se rozhodnete poskytnout. Můžete se také rozhodnout poskytnout svůj platební odkaz PayPal.me pro platby, které mohou uživatelé poskytnout.

Automaticky shromažďujeme

Ať už jste uživatel nebo Meister, automaticky od vás shromažďujeme následující kategorie údajů při každém použití naší služby, včetně:

 • Technických informací: jako je ID vašeho zařízení (které pro vás vygenerujeme, když se připojíte, a je jedinečné pro vaše zařízení) a IP adresu (kterou již máte a může být s vaším zařízením jedinečně spojena)
 • Informací o vaší návštěvě: například informace o vašich interakcích s naší službou, včetně toho, kolik času trávíte s naší službou, kde a kdy používáte naši službu, podrobností o vaší cestě pomocí funkce Kontrola symptomů a údajů o tom, jaká hodnocení a doporučení se generují
 • Údajů o poloze: při používání našeho webu na základě vaší adresy IP.

Jak používáme vaše osobní údaje?

Můžeme použít kategorie údajů (vysvětlené výše) následujícím způsobem:

Pokud jste uživatel nebo Meister:

Jak používáme vaše údaje

Kategorie údajů

Právní základ

za účelem poskytnutí služby a informací, které požadujete, včetně:
 • spravování vašeho účtu u nás
 • ukládání a archivace vašich osobních údajů
 • upozornění na změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů
 • upozornění na jakékoli technické změny naší služby nebo způsobu fungování naší služby

Přihlášení

Kontakt

Online identifikační údaje

Komunikace

Smlouva
Oprávněné
zájmy
k provádění výzkumu demografie našich uživatelů, ke zlepšení rozvržení a/nebo obsahu stránek služby a jejich přizpůsobení pro uživatele

Přihlášení

Kontakt

Online identifikační údaje

Komunikace

Automaticky shromažďované informace

Oprávněné zájmy
k odpovědi na dotazy, které nám pošlete, a poskytnutí požadovaných informací, k vyhovění jakýmkoli požadavkům, které vzneseteKontakt
Identita
Smlouva
Oprávněné zájmy
Zákonná povinnost
pokud jste se rozhodli pro přímý marketing od nás, k zasílání propagačních aktualizací a marketingu (včetně nových možností Meister, které si můžete rezervovat) prostřednictvím e-mailů nebo zpráv. Můžete se kdykoli odhlásit.Kontakt

Komunikace

Marketing
Souhlas

Pokud jste uživatel:

Jak používáme vaše údaje

Kategorie údajů

Právní základ

abychom vás spojili s Meisterem, kterého jste si zarezervovali v naší službě, a to tak, že s ním budeme sdílet váš kontakt a online identifikačních údajeKontakt

Kontaktní identifikační údaje
Smlouva

Oprávněné zájmy

Pokud jste Meister:

Jak používáme vaše údajeKategorie údajůPrávní základ

abychom vás pozvali k používání a/nebo posouzení vaší vhodnosti pro službu

k přidání vašeho profilu a usnadnění rezervace ve službě, k inzerci a propagaci vašich služeb v naší službě, pokud se tak rozhodneme, a abychom vás spojili s uživateli, kteří si vás rezervovali v naší službě

k vedení záznamů o rezervacích, abychom zařídili, že budete odměněni za rezervace v souladu s dohodou, kterou jsme vzájemně uzavřeli

k dodržení našich regulačních (např. zveřejňování daňových údajů) a zákonných požadavků

Kontakt

Online identifikační údaje

Profil

Komunikace

Finanční informace

Profesní informace
Smlouva

Oprávněné zájmy

Zákonná povinnost

Jaké jsou právní základy k používání vašich osobních údajů?

Při zpracování vašich osobních údajů se v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů spoléháme na jeden nebo více z následujících základů:

 • Smlouva: vaše osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme, pokud je to nezbytné k plnění smlouvy, kterou s námi máte uzavřenou (včetně našich [webových podmínek a podmínek Meister]), nebo pokud jste nás požádali, abychom před uzavřením této smlouvy podnikli konkrétní kroky.
 • Zákonná povinnost: může se stát, že bude potřeba zpracovat vaše osobní údaje, abychom splnili platné právní a zákonné povinnosti a regulační pravidla a pokyny, a to i podle platných právních předpisů Spojeného království, EU a místních zákonů (včetně zákona o ochraně osobních údajů) a/nebo soudních příkazů.
 • Oprávněné zájmy: zpracování vašich osobních údajů je někdy nezbytné, abychom mohli provádět následující činnosti, a to v našem vlastním zájmu nebo někdy v zájmu třetí strany (jako jsou naši partneři v oblasti odměn).

Naše oprávněné zájmy jsou:

 • Získání informací o tom, jak používáte naši službu.
 • Poskytování, vývoj a zlepšování našich služeb.
 • Umožnit nám vylepšit, přizpůsobit nebo upravit naši službu a komunikaci.
 • Růst našeho podnikání a informování o naší marketingové strategii.
 • Vedení aktualizovaných záznamů.
 • Zlepšení naší služby a bezpečnosti údajů.
 • Vynucování nebo uplatňování našich podmínek nebo jiných dohod s vámi.
 • Zjišťování podvodů a jejich předcházení.
 • Poskytování našich propagačních aktualizací a marketingu, pokud s námi komunikujete v obchodním prostředí, nebo v určitých případech, pokud jste si u nás zakoupili produkt a neodhlásili jste se v době nákupu nebo kdykoli od té doby (můžete se kdykoli odhlásit).

V každém případě se snažíme vyrovnat naše legitimní zájmy s vašimi právy a zájmy. Pokud byste chtěli získat další informace o tom, jak posuzujeme naše oprávněné zájmy, kontaktujte nás na adrese info@jaegermeister.de.

Souhlas: vaše osobní údaje použijeme k zasílání propagačního nebo marketingového obsahu, pokud nám k tomu dáte souhlas, vyžaduje-li to zákon.

Můžete se kdykoli odhlásit z dalšího marketingu kliknutím na odkaz „odhlásit“ na konci všech našich zasílaných propagačních aktualizací a marketingu nebo zasláním e-mailu na adresu info@jaegermeister.de.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme sdílet s:

 • pokud jste uživatelem, sdílíme vaše kontaktní informace s Meisterem, kterého si rezervujete
 • pokud jste Meister, sdílíme vaše kontaktní informace s jakýmikoli uživateli, kteří si vás rezervují.

Vaše informace můžeme také sdílet s:

 • společnostmi v rámci skupiny Jägermeister, které nás mohou podpořit v jakémkoli z účelů stanovených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů (včetně případů, že jste Meister, pro usnadnění platby na základě naší dohody/dohod s vámi)
 • společnostmi, které nás mohou podporovat v jakémkoli z účelů stanovených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, včetně pomoci nám spravovat a administrovat naše stránky a služby
 • analytiky a poskytovateli vyhledávačů, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich služeb, včetně
  • měření výkonnosti našich online kampaní a analýzy aktivity návštěvníků,
  • usnadňování zpětné vazby na naši službu a
  • poskytování podpory IT naší službě
 • jakoukoli vhodnou třetí stranou, se kterou spolupracujeme, mimo jiné s obchodními partnery, zákazníky, dodavateli a subdodavateli, při plnění jakékoli smlouvy, kterou s vámi uzavíráme a které nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat naši službu, včetně
  • poskytování webové stránky a platformy pro hostování
  • distribuce komunikace, kterou posíláme
  • podpory nebo aktualizace marketingových seznamů
  • usnadňování zpětné vazby na naši službu a
  • poskytování podpory IT naší službě.

Tyto organizace budou používat vaše informace pouze v míře nezbytné k plnění jejich podpůrných funkcí pro nás a s příslušnou smluvní ochranou.

Budeme také sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami:

 • Pokud prodáváme nebo kupujeme jakoukoli firmu nebo aktiva, v takovém případě poskytneme vaše osobní údaje potenciálnímu prodejci nebo kupci takové firmy nebo aktiv, na které se vztahují podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů
 • Pokud službu nebo v podstatě veškerá její aktiva získá třetí strana, v takovém případě budou osobní údaje o jejích zákaznících jedním z převedených aktiv
 • K ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti služby, našich zákazníků nebo jiných. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi (včetně donucovacích agentur nebo jiných podobných vládních orgánů) za účelem ochrany proti podvodům a snižování úvěrového rizika a předcházení počítačové trestné činnosti
 • Máme-li povinnost zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom vyhověli platnému soudnímu příkazu nebo jakékoli jiné zákonné povinnosti, nebo abychom mohli vymáhat nebo uplatňovat naše dodací podmínky a další dohody s vámi.

Co se stane, když odkazujeme na externí web?

Služba může někdy obsahovat odkazy na externí weby. Nejsme zodpovědní za oznámení o ochraně osobních údajů ani za obsah těchto stránek. Vaše používání externích webů se bude řídit jejich příslušnými podmínkami a informacemi o ochraně osobních údajů.

Kde ukládáme vaše osobní údaje?

Sídlíme v Německu. Vaše osobní údaje můžeme převést do jedné nebo více zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) (včetně Spojeného království (UK) a Spojených států (USA)), kde máme provoz my (nebo jiné společnosti v rámci skupiny služeb) nebo naši poskytovatelé služby. Přijmeme opatření, abychom zajistili, že za těchto okolností budou vaše údaje bezpečně uloženy.

Servery používané ke zpracování vašich osobních údajů shromážděných z této webové stránky se nacházejí v EHP, ale shromažďujeme data odkudkoli, kde se uživatelé nacházejí. Údaje, které shromažďujeme, mohou být proto převedeny do Spojeného království z jakékoli jiné země, ve které se nacházíte.

Proč je převádíme?

Vaše osobní údaje můžeme převést mimo EHP

 • za účelem jejich uložení
 • abychom vám mohli poskytnout platformu a dodržet naši smlouvu s vámi
 • abychom vám mohli poskytnout zboží a dodrželi naši smlouvu s vámi (např. pokud používáte Jägermeister Direct). To zahrnuje plnění objednávek, zpracování platebních údajů a poskytování podpůrných služeb
 • kde jsme z právního hlediska povinni tak činit
 • za účelem usnadnění fungování naší skupiny podniků, kde je to v našich oprávněných zájmech a kde jsme usoudili, že tato práva nejsou potlačena vašimi právy.

Pokud se nacházíte v EHP / Spojeném království, můžeme vaše údaje převést mimo EHP / Spojené království následujícím způsobem, např.:

Zabezpečením převodu země pro účely společnosti [Mast-Jägermeister US jednotka]

[Společnosti poskytující hosting nebo CRM.marketing/mailing list software v USA]

Zabezpečený server US

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Podnikáme přiměřené kroky (včetně fyzických, technických a organizačních opatření), abychom chránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem a před nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením a poškozením. Nabízíme standardní postupy a bezpečnostní opatření k zabezpečení a ochraně osobních údajů, které shromažďujeme. Naše bezpečnostní zásady a upozornění jsou pravidelně přezkoumávány a vylepšovány podle potřeby a k osobním údajům má přístup pouze oprávněný personál.

Přenos informací prostřednictvím internetu bohužel není zcela bezpečný. Přestože se snažíme chránit vaše osobní údaje co nejlépe, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů, které nám byly předány, a jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje (včetně veškerých zdravotních údajů, u kterých jste výslovně souhlasili s tím, že je Jägermeister může použít) budou uchovávány společností Jägermeister:

 • dokud používáte naši službu Meister Drop In a
 • po ztrátě účelu nebo po uplynutí zákonných lhůt pro uchování (šest let po ukončení používání služby) či zavření vašeho účtu Jägermeister. Tato doba uchovávání nám umožňuje sledovat problémy a v případě potřeby řešit všechna soudní řízení, která se týkají naší dohody s vámi, a udržovat naše legitimní operace bezpečné a legální. To může zahrnovat uchovávání osobních údajů požadovaných pro účely podávání zpráv o daních, splnění požadavků regulačních orgánů finančních a orgánů pro ochranu osobních údajů, za účelem pomoci při předcházení podvodům a jiné finanční trestné činnosti a vymáhání příslušných smluvních podmínek nebo na jiné určení, vydání nebo vyřešení soudních řízení.

Pokud se odhlásíte z našeho zasílání propagačních aktualizací a marketingu, nebo pokud budete mít námitky proti jakémukoli jinému zpracování vašich osobních údajů, můžeme si uchovat záznam o vaší námitce pro legitimní účel, abychom zajistili, že můžeme i nadále respektovat vaše přání a během trvání vaší námitky vás již dále nekontaktovat.

Můžeme si uchovávat souhrnné informace na dobu neurčitou pro účely výzkumu a aby nám pomáhaly rozvíjet a zlepšovat naši službu. Nikdy nemůžete být identifikováni na základě souhrnných informací uchovaných nebo použitých pro tyto účely.

Jaká jsou vaše práva?

Máte možnost volby, jak použijeme vaše osobní údaje.

Pokud jste ve Spojeném království nebo EHP, máte za určitých okolností právo:

 • získat kopie svých osobních údajů, které máme
 • požádat o opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, které máme
 • požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů (například zatímco ověřujeme nebo vyšetřujeme vaše obavy týkající se těchto informací)
 • vznášet námitky proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů, včetně práva na námitky proti marketingu (jak je uvedeno v naší propagační aktualizaci a marketingové sekci)
 • požádat, aby vaše poskytnuté osobní údaje byly předány třetí straně
 • odvolat souhlas.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů námi založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli bez újmy odvolat tím, že nás budete kontaktovat na adrese [info@jaegermeister.de]. Můžete také kdykoli změnit své marketingové preference, jak je popsáno v naší propagační aktualizaci a marketingové sekci.

Pokud chcete některá z těchto práv uplatnit v souvislosti s osobními údaji, které o vás uchováváme, nebo si přejete kdykoli změnit své preference, kontaktujte nás. Před povolením přístupu k vašim osobním údajům můžeme vyžadovat ověření vaší identity.

Pokud nebudete spokojeni s odpovědí, kterou od nás obdržíte, můžete věc také postoupit dozorčímu orgánu pro ochranu osobních údajů:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Informační komisař je dozorčím orgánem ve Spojeném království a může poskytnout další informace o vašich právech a našich povinnostech v souvislosti s vašimi osobními údaji, jakož i vyřizovat jakékoli stížnosti, které máte ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat?

Mast-Jägermeister Service SE
Jägermeisterstraße 7-15
38296 Wolfenbüttel
Německo

Tel.: (0049) 05331810

Email: info@jaegermeister.de

Website: www.jagermeister.com

Pracovník pro ochranu osobních údajů

Mast-Jägermeister Service SE
Jägermeisterstraße 7-15
38296 Wolfenbüttel
Německo

Tel.: +49 (0)5331 81266

Email: datenschutz@jaegermeister.de

DPO@jaegermeister.de

Aktualizace těchto zásad

Na této stránce budou zveřejněny veškeré změny, které v budoucnu provedeme v našich zásadách ochrany osobních údajů. Často ji tedy, prosím, kontrolujte a podívejte se na všechny aktualizace nebo změny našich zásad ochrany osobních údajů.

Datum těchto zásad

Toto oznámení bylo naposledy aktualizováno dne 17. dubna 2020.